Toelichting in evaluatieformulier

U kunt een evaluatieformulier van een toelichtende tekst voorzien door te kiezen voor “Geen antwoordmogelijkheid” bij antwoordtype.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lesbezoek door collega

U kunt een docent een lesbezoekevaluatie laten invullen over een collega. Stel dat docent X de les bezoekt van docent Y. Ga naar Activeren evaluatie, selecteer het formulier, selecteer docent X als leidinggevende en docent Y als teamlid en activeer de vragenlijst. Beide teamleden zien het formulier klaarstaan bij Uw evaluaties. Dat kan een teamleider zelf activeren.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tekstvak groter maken

Elk tekstvak dat uit meerdere regels bestaat, kan groter gemaakt worden. Rechts onderin het tekstvak verschijnt een ‘grip icoontje’ waarmee het tekstvak groter gemaakt kan worden. Het werkt in alle grote browsers (IE, Chrome, Safari en Firefox).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zelf beheren

Medewerkers kunnen ook zelf bepaalde vragenlijsten uitzetten via de pagina Zelf vragenlijsten beheren, bijvoorbeeld een evaluatie van collega’s. Ook kunnen ze toegang krijgen tot een vragenlijst van bijna 600 stellingen rond ongeveer 50 thema’s, waarmee docenten zelf hun ontwikkeling kunnen volgen. Eenzelfde vragenlijst is er voor leidinggevenden. Lees erover in de handleiding, zie de rubriek “Bekwaamheidsdossier – Zelf beheren” bij Informatie.

Posted in Beheer | Leave a comment

Kan ik een dossier van een oud account overzetten naar een nieuw account?

Ja, dat kan,  via Dossier overzetten kan het P&O-account alle formulieren, bevoegdheden, cv en documenten overzetten naar het nieuwe account.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ik moet competentieprofielen toevoegen in Kwaliteitscholen. Moet dat als onderzoek of formulier?

Er zijn twee opties, afhankelijk van wat het doel is:
1. toevoegen van een vragenlijst bij Beheer Onderzoek: dan gaat het vooral om de generieke resultaten, hoewel je die ook niet-anoniem kunt uitzetten;
2. toevoegen als evaluatieformulier bij evaluatieformulieren in het Bekwaamheidsdossier. Dan is het de opzet dat men vooral de resultaten 1 op 1 met de observant/beoordelaar bespreekt. Ook hier heb je wel (meer summier) generieke resultaten.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Inzage in formulieren

Vraag: Een direct leidinggevende heeft inzage in formulieren van zijn teamleden, maar kan zijn leidinggevende deze formulieren ook inzien?

Antwoord: Als je beide leidinggevenden als leidinggevende aanvinkt in het team hebben ze beiden inzage in de formulieren van de medewerkers van dat team. De direct leidinggevende via Evaluaties beheren en de andere leidinggevende via Teambeheer: klik op team > medewerker > formulieren.

Posted in Uncategorized | Leave a comment